Fijn- en grofmotorische stimulatie

Kinesitherapie helpt kinderen met motorische achterstanden bij hun ontwikkeling. Door middel van kindvriendelijke therapie worden op maat gemaakte vaardigheden aangeleerd, gebaseerd op de behoeften van het kind, de ouders of de school. Dit kan onder andere ondersteuning bieden voor grove motoriek (zoals springen, lopen, evenwicht, balvaardigheid, coördinatie...), fijne motoriek (zoals rijgen, knippen en plakken, tekenen), schrijfmotoriek en visuomotoriek.

Voordat de therapie start, wordt een onderzoek uitgevoerd. 

 

Fijne motoriek 

Kinderen in de tweede en derde kleuterklas worden door middel van allerlei fijnmotorische vaardigheden klaargestoomd voor het eerste leerjaar. Leren knippen en plakken, rijgen, strijkparels, knopen en ritsen openen en sluiten zijn vaardigheden die kleuters leren in de klas. Ook schrijfpatronen (lussen, golven, tandjes, boogjes) komen meer en meer aanbod. Voor sommige kinderen is dit niet eenvoudig en bewegen de vingers niet zoals gewenst. Dan kan extra oefening en therapie voor fijne motoriek worden aangeraden. Samen met de klasleerkracht wordt dan gekeken welke zaken moeilijk verlopen en wordt therapie opgestart.  

Schrijfmotoriek

Schrijven is een zeer complexe vaardigheid. Om een woord op papier te kunnen zetten, moet je eerst het woord zien, dan lezen, vervolgens nadenken over hoe elke letter wordt geschreven - vaak anders dan hoe het eruit ziet - en tenslotte moeten je hersenen de juiste informatie naar je vingers sturen, zodat je het woord letter voor letter kunt opschrijven. Dit vereist veel concentratie, ruimtelijk inzicht en fijne motoriek in de pols en vingers.

Heb je zelf of hebben je leerkrachten gemerkt dat jouw kind moeite heeft met leesbaar  schrijven? Dan heeft je kind waarschijnlijk moeite met het uitvoeren van een of meerdere van deze stappen en nood aan extra oefening met een kinesitherapeut. Door middel van leuke schrijfoefeningen, afgewisseld met fijne motorische vaardigheden, leren we leesbaar en vlot te schrijven met een goede uitgangshouding. Om de vooruitgang in het schrijven bij te houden, voeren we aan het begin en einde van elke therapiesessie een kort onderzoek uit.

 

Visuomotorische problemen 

Kinderen met leerproblemen hebben vaak moeite met meetkunde, rekenen, schrijven. Dit kan wijzen op visueel-ruimtelijke en visuo-motorische integratie moeilijkheden.
Enkele voorbeelden van vragen die we tijdens de therapie gaan stellen zijn de volgende:

  • Hoe beweeg ik mezelf in de ruimte?
  • Ken ik mijn lichaam?
  • Waar bevind ik me in de ruimte?
  • Hoe bevinden twee objecten zich ten opzichte van elkaar? Kan ik dit ook tekenen op een kaart?
  • Kan ik een plattegrond aflezen?
  • Zie ik het verschil tussen de ‘n’ en de ‘m’? Of tussen de ‘d’ en de ‘b’?
  • Kan ik een tekening natekenen?

Kun je nu al aangeven dat het antwoord op deze vragen vaak is: dat is voor mijn kind moeilijk; dat weet hij/zij niet goed? Dan kan deze therapie uw kind verder helpen. Een onderzoek gaat vooraf aan het opstarten van deze therapie. 

 

Grove motoriek 

Grofmotorische stimulatie bij een pediatrisch kinesitherapeut richt zich op het bevorderen van de ontwikkeling van grove motorische vaardigheden bij kinderen. Deze vaardigheden omvatten activiteiten zoals lopen, fysieke conditie, springen, balanceren, balvaardigheid... die essentieel zijn voor de algehele fysieke ontwikkeling en het dagelijks functioneren van een kind.

 

De therapeut zal het behandelplan afstemmen op de specifieke behoeften en mogelijkheden van het kind, waarbij rekening wordt gehouden met factoren zoals leeftijd, motorische vaardigheden en eventuele specifieke aandoeningen of beperkingen. De hulpvraag van het kind, ouders en school vormen samen met de resultaten van het motorisch onderzoek het uitgangspunt van het therapieplan.