(schrijf) Motorisch onderzoek

Als ouder, leerkracht, arts of iemand anders in de omgeving zich zorgen maakt over de motorische ontwikkeling van uw kind, kunt u eens langs komen bij Innerfit.

Het afnemen van een onderzoek geeft ons een idee van de huidige moeilijkheden van het kind en stelt ons in staat om de evolutie op te volgen.

Movement Assessment Battery for Children 

De M-ABC is een gestandaardiseerd screeningsinstrument dat motorische vaardigheden bij kinderen beoordeelt. Het meet grove en fijne motoriek. De test helpt professionals om problemen of vertragingen in de motorische ontwikkeling te identificeren en passende interventies te plannen.

Systematische opsporing Schrijfproblemen

De SOS-2-VL scoort (percentielscore) zowel het schrijfproduct als de schrijfsnelheid. Gedurende vijf minuten schrijft het kind een tekst over. De eerste vijf regels worden beoordeeld op lettervorm, vloeiendheid, regelverloop, spaties tussen de letters, lettergrootte, letterovergangen en regelmaat in de lettergrootte. Het aantal geschreven letters bepaalt de schrijfsnelheid.

Beery Visuomotor integration

De Beery VMI (visuomotorische integratie test) bestaat uit drie delen. De visuomotorische integratie  (VMI) wordt beoordeeld door het natekenen van figuren. Voor de visuele perceptie (VP) zoekt het kind de juiste figuur in een reeks van gelijkaardige figuren. Door het tekenen van een lijn in een spoor wordt een figuur nagetekend, op deze manier krijgen we een beeld van de motorische coördinatie (MC).

 

Op basis van de hulpvraag van zorgfiguren en ouders, vragenlijsten en resultaat van het onderzoek wordt een behandelplan opgemaakt en therapie al dan niet opgestart.