Kinesitherapie, logopedie en pedagogie
onder één dak

Innerfit kinesitherapie en LogopediePLUS slaan de handen in elkaar. Samen met pedagoog Maud De Buck bieden we multidisciplinair onderzoek van het kind aan. 

 

Maakt u als ouder, school of zorgverlener zich zorgen over de ontwikkeling van het kind op een of meerdere ontwikkelingsdomeinen? Dan kan u bij ons terecht voor een uitgebreid onderzoek.
Een verstoorde functie op het ene gebied kan een invloed hebben op het andere gebied. Zo kan een beperkte schrijfmotoriek zorgen voor een onleesbaar schrift, wat bij kinderen met dyslexie het schrijven nog meer bemoeilijkt of kan een taalprobleem leiden tot het minder mee spelen op de speelplaats, waardoor de balvaardigheid wat achterop blijft hinkelen. Door het holistische kind in kaart te brengen ontdekken we de wisselwerking tussen deze verschillende factoren en kunnen we gerichte en individueel afgestemde therapie aanbieden.


Hoe gaat het in zijn werk?
Het kind wordt aangemeld via het contactformulier, via mail of telefoon. Na het invullen van een online-vragenlijst wordt u uitgenodigd op een intakegesprek. Hier worden verdere vragen uitgeklaard en wordt er overlopen welke testen er allemaal zullen plaatsvinden. De intakes vinden telkens plaats in de eerste week van de maand. In de tweede en derde week worden de onderzoeken gepland.

Kinesitherapie 

 • Onderzoek van fijne en grof motorische vaardigheden (3-16j)
 • Uitgebreid onderzoek van de schrijfmotoriek: schrijfkwaliteit en -snelheid. (7-12j)
 • Onderzoek van de visuomotorische integratie, visuele perceptie en motorische coördinatie (2-18j)
 • Extra vragenlijsten kunnen worden afgenomen op indicatie

Logopedie

 • Onderzoek van eet- en drinkproblemen en/of slikstoornissen (0-2 jaar)
 • Uitgebreid onderzoek van de taalontwikkeling adhv testmateriaal en spelmomenten van (2-12j)
 • Onderzoek van afwijkingen in de uitspraak van een of meerdere klanken (2-14j)
 • Onderzoek van het lezen en het schrijven (spelling) (6-14j)
 • Onderzoek van het rekenen vanaf (5-14j)
 • Onderzoek van lees- en rekenmoeilijkheden bij kinderen met het syndroom van down

Pedagoog

 • Intelligentie onderzoek (6-16j)


De bekomen resultaten van de verschillende testen worden samengevoegd in een overzichtelijk verslag. De testresultaten worden in de vierde week samen met de ouders (en andere betrokken partijen) besproken. We bespreken de hulpvraag, welke therapie er voor het kind nodig is en of er eventuele diagnoses gesteld dienen te worden. Vrijblijvend kan er therapie in onze praktijk worden opgestart.