Ademhalingskinesitherapie

Vroeger werd vaak tapotage en vibratie als behandeling bij longproblemen vooropgesteld. Maar vandaag bestaan er efficiëntere behandelingstechnieken.

Bij volwassenen leren we autogene drainage aan om (zelf of onder begeleiding van de therapeut) de ademhaling te moduleren en de slijmen te evacueren.

Deze ademhalingsmethode heeft als doel de vicieuze cirkel te doorbreken. Hypersecretie of vastzittende mucus zorgen voor her-infectie (slijm maakt slijm aan). Door de slijmen in beweging te brengen (door te spelen met in- en uitademen)  en ze vervolgens te leren evacueren (naar buiten brengen) willen we dit tegengaan.

In combinatie met aerosol, puffer en eventuele medicatie kan deze vorm van kinesitherapie een goede aanvulling zijn om longproblemen onder controle te krijgen. Zeker wanneer er sprake is van chronische (terugkerende) longinfecties.